Utvandring

Utvandring ett hot mot Sverige

I hundratals år har grupper av människor invandrat till Sverige. Nedan kan du läsa om exempel på historisk invandring till vårt avlånga och vackra land. Här kan du även läsa om den utvandring som hotade landets utveckling 1845 till 1930. Sverige förvandlades till ett invandrarland efter 2:a världskriget men nu – på 2010-talet – är det fler som flyttar från Sverige än någonsin tidigare.

Grupper av människor som invandrat till Sverige är bland annat

• hansatyskar
• finländare
• romer
• valloner
• savolaxfinnar
• judar
• franska konstnärer
• italienare
• skottar

Utvandrare hotade Sverige

Invandring har aldrig varit ett problem för Sverige. Däremot var utvandringen till Amerika från 1845 till 1930 ett hot mot landets utveckling. Fortfarande har många svenskar släktband till Kanada och USA. Anledningen till varför många svenskar utvandrade till Nordamerika var bland annat bristande framtidstro, fattigdom, guldfeber, politisk ofrihet och religiös förföljelse.

Utvandringen blev ett samhällsproblem i Sverige. Tur nog avtog utvandringen när USA införde restriktioner. Under 2:a världskriget förändrades allt och snart blev landet ett invandrarland istället för utvandrarland. Invandringen har sedan dess alltid varit större än utvandringen, förutom på 70-talet, ända fram till idag.
Nu – på 2010-talet – lämnar fler svenskar än någonsin tidigare landet.

Svenskar lämnar Sverige

Fler än någonsin tidigare lämnar Sverige. Siffror visar att andelen utvandrare med råge passerat utvandringen mellan 1845 och 1930. Forskare letar febrilt efter svar på frågorna vilka utvandrarna är och varför dessa människor lämnar Sverige. Man kan anta att det beror på arbete och äventyr. I dagens samhälle är man inte lika statisk som förr och det lockar för många att leva utomlands.

Mellan 1845 och 1930 lämnade många svenskar landet i jakten på ett bättre liv. När missväxt drabbade Sverige i slutet på 1800 lämnade 50 000 svenskar landet varje år. Ny statistik visar att en medelstor kommun som Borlänge och Skövde fortfarande lämnar Sverige varje år. Observera att både svenska och utländska medborgare är inräknade i statistiken. Det är anmärkningsvärt.

Nej, andelen utvandrare i förhållande till befolkningsmängden är inte lika stor som 1845-1930 men det går ändå inte att blunda för att Sverige fortfarande är ett utvandrarland. Statistik från SCB visar 51 237 personer utvandrade 2014 men det finns sannolikt ett stort mörkertal. Ingen vet vilka dessa utvandrare är och därför har forskare vid Göteborgs Universitet börjat nysta i detta fenomen.

Fram till 2016 har utlandssvenskar som flyttar hem varit den största gruppen invandrare. Det kallas för cirkulär migration. Många som vill stävja invandring till Sverige glömmer att utlandssvenskar ingår i statistiken. Här uppstår också en annan problematik. Hur kan det vara ok för svenskar att utvandra men inte för invandrare att invandra? Svenskar som utvandrar är ju också invandrare.

Glada utvandrare

Människor som utvandrar från Sverige är gladare än människor som väljer att bo kvar. I alla fall i genomsnitt. Nu är det inte alla utvandrare som har det lika förspänt som svenska utvandrare eftersom majoriteten utvandrare är det mot sin vilja i flykt undan krig. Hur kommer det sig att det är mer okej att utvandra i jakten på lycka än för att fly undan länder i krig? Det är märkligt alltså.

Befolkningsförändringar

Precis som hemvändande utvandrare räknas till invandringsstatistiken räknas även hemvändande invandrare till utvandringsstatistiken. De som flyttade till Sverige 2016 kom framför allt från Syrien (51540), Sverige (15318), Eritrea (6580), Polen (5078), Indien (4247), Somalia (3794), Irak (4901), Afghanistan (3607), Finland (2969) och Tyskland (2666). Mångkultur är underbart!

I Sverige 2016 bodde 1,7 miljoner människor som var födda utomlands. Det är 17 procent av landets befolkning. Det är märkligt hur få har så mycket emot så många. Vad ”patrioter” och sverigedemokrater inte verkar förstå är att dessa människor förtjänar att vara i Sverige lika mycket som någon annan. Invandrare hjälper – och underlättar för – landet att utvecklas. Det är bara så.

Attitydförändringar

Hur bemöter man intolerans och rasism? Skolan ansvarar för att motverka intolerans och rasism bland barn och ungdomar och utan att lägga allt ansvar på barn och ungdomar är det i skolan man måste börja. Rasistiska ideologier rimmar illa med grundläggande principer i FN:s barnkonvention och om dessa måste vi hålla hårt. Det krävs attitydförändringar för att motverka onda krafter.