Bli fadder

Bli fadder redan idag

Vill du bli fadder till ett fadderbarn? Hos SOS Barnbyar kan du bli barnfadder, byfadder och/eller SOS Vän. Plan Sverige erbjuder förutom möjligheten att bli barnfadder även möjligheten att bli flickafadder och/eller katastroffadder. När du blir fadder är du med och förändrar världen. Bli fadder redan idag! Du hittar nödvändig information om SOS Barnbyar och Plan Sverige i texten som följer.

SOS Barnbyar

Fram till 2017 har SOS barnbyar byggt upp ca 550 barnbyar runt om i världen och arbetet med att hjälpa barn i nöd fortsätter i 135 länder. Föräldralösa och övergivna barn får en ny familj och ett nytt hem i SOS barnbyar och det finns även möjlighet till mikrolån för att barn ska kunna bo kvar hos sina biologiska föräldrar. SOS barnbyar bistår därtill med bidrag till mediciner och sjukvård.

Det viktigaste för SOS barnbyar är att barn får en trygg uppväxt. Man arbetar bland annat med förebyggande åtgärder genom ett familjestärkande program där syftet är att underlätta för familjer som lever i fattigdom. Programmen är alltid skräddarsydda efter den specifika familjens behov. Exempel på åtgärder är mikrolån och utbildning där syftet är att säkerställa barnens framtid.

Målen SOS Barnbyar och FN har tillsammans är bland annat

• ingen fattigdom
• ingen hunger
• hälsa och välbefinnande
• god utbildning för alla
• jämställdhet
• rent vatten och sanitet
• hållbar energi för alla
• anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• minskad ojämlikhet
• fredliga och inkluderande samhällen

Barnfadder

Genom att betala 250 kronor per månad hjälper du hela byn och får chansen att följa ett barn genom uppväxten. Betala via autogiro och signera online eller på en blankett som skickas per post till din brevlåda. Två gånger per år får du information om ditt fadderbarn och om byn där han eller hon bor skickat till dig samt tidningen SOS Barn. 84,6 % av fadderintäkterna går till ändamålet.

Byfadder

Som byfadder betalar du 200, 250 eller 350 kronor per månad. Du väljer själv var dina pengar ska gå men kan också låta SOS barnbyar bestämma. När du blir byfadder måste du fylla i dina uppgifter och välja hur du vill godkänna ditt autogiro. Välj mellan bankid/e-leg och en hemsänd blankett. Ta chansen att bli byfadder redan idag och var med och förändra världen. Din hjälp behövs!

SOS vän

Förutom Barnfadder och Byfadder kan du bli SOS Vän. Som SOS Vän betalar du 100, 150 eller 250 kronor per månad till verksamheten. Dina pengar bidrar till familjestärkande program samt ger föräldralösa eller övergivna barn plats i SOS barnbyar. Som SOS Vän får du löpande information om olika projekt och det arbete SOS barnbyar gör runt om i världen. Bli SOS Vän redan idag!

Plan International Sverige

I 73 länder finns Plan International som är en barnrättsorganisation som utgår från FN:s barnkonvention. Organisationen arbetar på gräsrotsnivå med syfte att stödja barns rättigheter vad gäller hälsa, skydd från våld/övergrepp samt utbildning. Plan International har idag 10 000 anställda, ännu fler volontärer samt 21 insamlingskontor som insamlar pengar till 52 programländer.

Som fadder hos Plan International Sverige är du med och bidrar till långsiktig utveckling i ett område. Du får chansen att brevväxla med ditt fadderbarn och du får information om projekt kontinuerligt. Hos Plan Internation Sverige finns tre alternativ att välja mellan – barnfadder, flickafadder och katastroffadder. Du kan läsa mer om de olika alternativen i texten som följer.

Barnfadder

Genom Plan International Sverige kan du bli barnfadder i Afrika, Asien eller Latinamerika. Ditt stöd används till projekt i området där fadderbarnet bor. Ta chansen att brevväxla med ditt fadderbarn och upplev en vardag som inte är lik din egen. Du kommer även få chansen att följa med på fadderresor. Ett minne för livet! Skänk 200, 250 eller 300 kronor per månad till Plans arbete.

Flickafadder

Varje dag gifts nästan 40 000 flickor bort mot sin vilja runt om i världen. Som flickafadder står du om för flickors rättigheter och motverkar att unga flickor könsstympas och gifts bort. Hjälp flickor att försvara sina rättigheter genom att bli flickafadder hos Plan International Sverige. Du kan skänka 100, 200, 250 eller 300 kronor per månad. Du kan när som helst säga upp fadderskapet.

Katastroffadder

En katastroffadder stöttar inte bara humanitära insatser vid katastrofer utan även förebyggande katastrofarbete. Vid katastrofer i länder där Plan verkar är man på plats för att bistå med mat, medicin och vatten. Plan International har även som målsättning att upprätthålla en dräglig vardag för barn i områden där katastrofer inträffar. Plan erbjuder till exempel undervisning i flyktingläger.